Nara City Main Bus Route Map

From Kintetsu Nara Sta.

Todaiji Temple
Bus Stop No. 1
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden / Kasugataisha-mae
Time Required 4min
Bus Stop No. 1
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden
Time Required 5min
Kasuga Taisha Shrine
Bus Stop No. 1
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden / Kasugataisha-mae
Time Required 4min
Bus Stop No. 1
Bus No.
Get off Kasuga Taisha Honden
Time Required 8min
Nara-machi(Gangoji Temple)
Bus Stop No. 1
Bus No.
Get off Tanaka-cho
Time Required 14min
Heijo Palace Site
Daigokuden Hall
Bus Stop No. 13
Bus No.
Get off Saki-cho / Daigokuden
Time Required 17min
Heijo Palace Site
Suzakumon Gate
Bus Stop No. 11
Bus No.
Get off Suzakumon-hiroba-mae
Time Required 18min
Toshodaiji Temple
Bus Stop No. 8
Bus No.
Get off Toshodaiji
Time Required 21min
Bus Stop No. 8
Bus No.
Get off Toshodaiji-higashiguchi
Time Required 19min
Yakushiji Temple
Bus Stop No. 8
Bus No.
Get off Yakushiji
Time Required 22min
Bus Stop No. 8
Bus No.
Get off Yakushiji Chushajo
Time Required 25min
Horyuji Temple
Bus Stop No. 8
Bus No.
Get off Horyuji-mae
Time Required 66min

From JR Nara Sta.

Todaiji Temple
Bus Stop No. East 2
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden / Kasugataisha-mae
Time Required 8min
Bus Stop No. East 2
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden
Time Required 9min
Kasuga Taisha Shrine
Bus Stop No. East 2
Bus No.
Get off Todaiji-Daibutsuden / Kasugataisha-mae
Time Required 8min
Bus Stop No. East 2
Bus No.
Get off Kasuga Taisha Honden
Time Required 12min
Nara-machi(Gangoji Temple)
Bus Stop No. East 5
Bus No.
Get off Tanaka-cho
Time Required 8min
Heijo Palace Site
Daigokuden Hall
Bus Stop No. West 15
Bus No.
Get off Saki-cho / Daigokuden
Time Required 24min
Heijo Palace Site
Suzakumon Gate
Bus Stop No. West 13
Bus No.
Get off Suzakumon-hiroba-mae
Time Required 11min
Toshodaiji Temple
Bus Stop No. East 6
Bus No.
Get off Toshodaiji
Time Required 19min
Bus Stop No. East 6
Bus No.
Get off Toshodaiji-higashiguchi
Time Required 15min
Yakushiji Temple
Bus Stop No. East 6
Bus No.
Get off Yakushiji
Time Required 20min
Bus Stop No. East 6
Bus No.
Get off Yakushiji Chushajo
Time Required 21min
Horyuji Temple
Bus Stop No. East 6
Bus No.
Get off Horyuji-mae
Time Required 62min