Time Table "TOKYO DISNEY RESORT® / YOKOHAMA ⇔ NARA"

NARA → TOKYO DISNEY RESORT® / YOKOHAMA

Goido Sta.North Exit (2) 21:00
Kanmaki-cho Yakubamae 21:07
Kataokadai 3chome 21:13
Oji Sta. South Exit (1) 21:21
Horyuji Bus Center 21:34
Kintetsu Koriyama Sta. (2) 21:57
JR Nara Sta. East Exit (4) 22:16
Kintetsu Nara Sta. (20) 22:30
Tenri Sta. (3) 22:50
Yamatokogen Tsuge 23:10
Yamatokogen Yamazoe 23:23
Hon-atsugi Sta. 5:03
Yokohama Sta. (YCAT) 5:50
Keisei Ueno Sta. 6:45
Tokyo Skytree Town mae 7:00
TOKYO DISNEYLAND® 7:35
TOKYO DISNEYSEA® 7:40
Nishifunahashi Sta. North Exit 8:10
JR Tsudanuma Sta. South Exit 8:40
Keisei Tsudanuma Sta. 8:47

TOKYO DISNEY RESORT® / YOKOHAMA → NARA

JR Tsudanuma Sta. South Exit (9) 20:20
Keisei Tsudanuma Sta. 20:27
Nishifunahashi Sta. North Exit 21:05
TOKYO DISNEYLAND® (28) 21:40
TOKYO DISNEYSEA® (10) 22:00
Tokyo Skytree Town mae 22:35
Keisei Ueno Sta. 22:50
Yokohama Sta. (YCAT) (1) 23:50
Hon-atsugi Sta. 0:35
Yamatokogen Yamazoe 6:02
Yamatokogen Tsuge 6:15
Tenri Sta. 6:35
Kintetsu Nara Sta. 6:55
JR Nara Sta. 7:01
Kintetsu Koriyama Sta. 7:20
Chuguji Higashiguchi 7:38
Horyuji Bus Center 7:42
Oji Sta. 7:55
Kataokadai 3chome 8:05
Kanmaki-cho Yakubamae 8:11
Goido Sta. 8:18

*Closed day of "Tokyo DisneySea®", bus doesn’t stop there.
*Closed day of "Tokyo Disneyland®", bus doesn’t stop there.


Fare

from 7,500 yen ~

*The fares depend on the date and travel distance.